دسته: کتاب زبان

کتاب زبان دسته بندی کتابهای زبان خارجی مثل: زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان چینی، زبان کره ای، زبان ایتالیایی، زبان فرانسه و دیگر زبانها را شامل می شود. که در جهت کمک به زبان آموزان توسط افراد متخصصین و یا موسسات فعال در زمینه آموزش زبان های خارجی طبق آخرین متد های آموزشی تهیه شده است.