کتاب آموزش پیانو قدم به قدم اثر فرید عمران
👉امتیاز بده.