کتاب از نواختن ریتم با گیتار لذت ببرید اثر اهورا کرباسی
👉امتیاز بده.