کتاب هوش مالتیپل تیزهوشان، ششم، هفتم، هشتم، نهم👉امتیاز بده.