۵۰ کتاب برتر علم اقتصاد

۱- کتاب ثروت ملل: آدام اسمیت (۱۷۷۶)؛ ثروت ملل یا تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) نوشته آدام اسمیت است که ترجمه فارسی آن شامل هفت فصل است. ایدهٔ اصلی کتاب، خودکار بودن اقتصاد است؛ بدین معنی که اگر اقتصاد، آزاد گذاشته شود، خود را متعادل و تنظیم می‌کند و خودخواهی هر شخص در نهایت منجر به پیشرفت کل جامعه می‌شود. این مفهوم معمولاً با نام «دست نامرئی» شناخته می‌شود.

 

۲- کتاب سرمایه: کارل مارکس (۱۸۶۷)؛ سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی (به آلمانی: Das Kapital; Kritik der Politischen Ökonomie) این کتاب به تحلیل قواعد اقتصادی تولید نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. مارکس این کتاب را سه جلدی در نظر گرفته بود ولی نتوانست قبل از مرگ جلد دوم و سوم آن را کامل کند اما فردریش انگلس دوست و همکارش پس از مرگ او جلد دوم و سوم را بر اساس دست‌نوشته‌های مارکس به ترتیب در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ منتشر کرد.

 

کتاب سرمایه اثر کارل مارکس انتشارات لاهیتا جلد ۲

کتاب سرمایه اثر کارل مارکس انتشارات لاهیتا جلد ۲

260,000 247,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سرمایه نقد اقتصادی سیاسی اثر کارل مارکس نشر لاهیتا

کتاب سرمایه نقد اقتصادی سیاسی اثر کارل مارکس نشر لاهیتا

260,000 204,470 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سرمایه داری میل و بردگی اثر مارکس و اسپینوزا انتشارات روزنه

کتاب سرمایه داری میل و بردگی اثر مارکس و اسپینوزا انتشارات روزنه

70,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

۳- کتاب نظریه عمومی اشتغال و بهره پول: جان مینارد کینز (۱۹۳۶)؛ جان مینارد کینز در کتاب نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره و پول (THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY) که ایده‌هایش، موسوم به «اقتصاد کینزی» بر نظریه سیاسی و اقتصادی مدرن و نیز بر سیاست‌های مالی دولت‌ها تأثیری چشمگیر گذاشت. به نقد مکتب کلاسیک ‌پرداخت و با طرح نظریه خود و رد گفتار کلاسیک‌ها انقلابی در اقتصاد معاصر به پا ‌کرد.
اختلاف نظر میان کینز و پیشینیان چنان است که گویی مضامین کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول به مثابه اصول نظری محض هرگونه پیوند را با اندیشه های اقتصادی دیرین گسسته است و این معنی پدیده انقلاب فکری را در دنیای آرام افکار اقتصادی آن روزگاران مجسم می نماید.

 

۴- کتاب دگرگونی بزرگ: کارل پولانی (۱۹۴۴)؛ دگرگونی بزرگ؛ پولانی در کتاب پیامدهای سیاسی و اقتصادی و ریشه‌های عصر ما (The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time) ازار آزاد را همچون دشمن انسانیت به تصویر می‌کشد. او معتقد بود بازار آزاد به فروپاشی اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.

۵- کتاب جهانی سازی و نارضایتی: جوزف‌ای. استیگلیتس (۲۰۰۲)؛ کتاب جهانی سازی ونارضایتی (Globalization and its discontents) از تجربیات شخصی استیگلیتز به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی تحت نظر بیل کلینتون از سال ۱۹۹۳ و اقتصاددان ارشد در بانک جهانی از سال ۱۹۹۷ بهره گرفته است. استیگلیتز استدلال می کند که سیاست های دنبال شده توسط صندوق بین المللی پول بر اساس مفروضات نئولیبرالی است که اساسا نامفهوم است.

 

کتاب تحقق جهانی سازی اثر جوزف اشتیگلیتس انتشارات کتابستان معرفت

کتاب تحقق جهانی سازی اثر جوزف اشتیگلیتس انتشارات کتابستان معرفت

45,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۶- کتاب سرمایه داری سوسیالیسم و دموکراسی: جوزف شومپیتر (۱۹۴۲)؛ شومپیتر در کتاب کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی (Capitalism, Socialism and democracy) کوشیده است نزدیک به چهل سال مشاهده و مطالعه و تحقیق خود را درباره نظامهای اجتماعی معاصر را تلفیق و جمع بندی کند و با نگاه تحصیلگرانه و علمی خود، عوامل و عناصری را که بر پایه آنها میشد درباره آینده این نظامها پیش بینی کرد بررسی کند.

 

۷- کتاب تئوری طبقه‌ تن‌پرور: تورستن وبلن (۱۸۹۹)؛ نظریه طبقه‌ تن‌پرور (Theory Of The Leisure Class)، نخستین و معروف‌ترین کتاب تورستین وبلن است که در آن بسیاری از معیارهای رفتار انسان به چالش کشیده می‌شود. او با طنزی ویرانگر، توخالی بودن معیارهای سلیقه، آموزش، لباس، و فرهنگ طبقه تن‌پرور را افشا می‌کند.

 

۸- کتاب جامعه مرفه: جان کنت گالبریت (۱۹۵۸)؛ جامعۀ فراوانی متموّل یا مرفّه (The Affluent Society) دومین کتاب از سه‌گانه (سرمایه‌داری آمریکایی (۱۹۵۲)، جامعۀ مرفه (۱۹۵۸) و جامعۀ صنعتی جدید(۱۹۶۷)) جان کنت گالبرایت است. این کتاب روایتگر وضعیت جامعۀ آمریکا (و البته غرب صنعتی) پس از جنگ جهانی دوم است. گالبرایت در پی نشان دادن شرایطی است که در آن بخش خصوصی مداوماً در حال توانگر شدن است اما بخش عمومی ضعیف و ناتوان باقی مانده است.

 

۹- کتاب فرد گرایی و نظم اقتصادی: فردریک هایک (۱۹۴۸)؛ کتاب فردگرایی و نظم اقتصادی (Individualism and Economic Order)، دربردارندۀ برخی از مهمترین آموزه های مهم هایک است. کتاب از مقالات جداگانه‎ ای تشکیل شده است که بر خلاف ظاهر آن، پیوند تنگاتنگی با هم دارند. به توصیف فردریش آگوست فون هایک، به رغم اینکه مقاله‎ ها از فلسفۀ اخلاق تا روش های علوم اجتماعی و از مسایل سیاست اقتصادی تا نظریه محض اقتصادی را در برمی‎گیرند، در بیشتر آنها به این مسایل به عنوان جنبه های مختلفی از یک مسئلۀ بنیادین واحد پرداخته شده است.

 

۱۰- کتاب توسعه به مثابه آزادی: آمارتیاسن (۱۹۹۹)؛ موضوع کتاب توسعه به مثابه آزادی (Development as Freedom) توسعه بین‌المللی است. این کتاب استدلال می‌کند که توسعهٔ اقتصادی مستلزم مجموعه ای آزادی هاست که بهم مرتبط هستند: آزادی‌های سیاسی و شفافیت در روابط بین مردم؛ آزادی برخورداری از فرصت‌ها از جمله آزادی برای دسترسی به اعتبار مالی.

 

۱۱- کتاب سطح روح: کیت پیکت و ریچارد جی ویلکینسون (۲۰۰۹)؛ سطح روح(The Spirit Level): چرا جوامع برابرتر تقریباً همیشه بهتر عمل می کنند یا چرا برابری بیشتر جوامع را قویتر می کند یا چرا برابری بیشتر، جوامع قوی تری را می سازد: استدلال می کند که تأثیرات مخربی که نابرابری بر جوامع دارد: فرسایش اعتماد، افزایش اضطراب و بیماری، و تشویق به مصرف بی رویه است.

 

۱۲-کتاب فیلسوفان دنیوی: رابرت ال هیلبرونر(۱۹۷۲)؛ فیلسوفان دنیایی: زندگی، دوران و ایده‌های اندیشمندان بزرگ اقتصاد سیاسی (The worldly philosophers; the lives, times, and ideas of the great economic thinkers) به بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی و نیز معرفی و شرح دوارن زندگی و ایده‌ها و عقاید دانشمندان بزرگ اقتصاد سیاسی اختصاص دارد.

 

۱۳- کتاب سامری های بد: ها جون چانگ (۲۰۰۷)؛ سامری های بد یا نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت آزاد وتاریخ مخفی سرمایه داری (Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism) کتاب هوشمندانه، پرشور و تحریک آمیزی است که برای نگاه به جهانی سازی، راه هایی نو و مجاب کننده در اختیارمان می گذارد. و افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه داری را مورد بررسی قرار می دهد.

 

۱۴- کتاب سه قدرت سرمایه داری رفاهی: گوستا اپسینگ اندر سون (۱۹۹۰)؛ گوستا اسپینگ-اندرسن جامعه شناس دانمارکی در مطالعه کلاسیک خود تحت عنوان “سه جهان سرمایه‌داری رفاهی”، انواع دولت‌های رفاه را در سه دسته‌ کلی لیبرال، محافظه‌کار و سوسیال دموکرات طبقه‌بندی می‌کند که در چارچوب اقتصادهای سرمایه‌داری با دو معیار میزان کالایی‌زدایی از نیروی کار و قشربندی‌ اجتماعی متمایز شده‌اند.

 

۱۵- کتاب جنون هراس وسقوط: چارلز کیندلبرگر؛ چارلز کیندلبرگر مورخ آمریکایی، در کتابش با عنوان «جنون، هراس و سقوط: تاریخچه بحران های مالی» تاریخ جامعی از بحران‌های مالی به‌ دست می‌دهد که بر اساس چهل نمونه تاریخی نوشته شده است. کیندلبرگر الگوی تحلیل خود را بر مبنای الگوی هایمن مینسکی پایه گذاشت. این الگو با جابه‌جایی یا وارد آمدن شُک به اقتصاد شروع می‌شود.

 

۱۶- کتاب هواهای نفسانی و منافع: آلبرت هیرشمن (۱۹۷۷)؛ هواهای نفسانی و منافع: استدلال‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه‌داری پیش از اوج‌گیری‌ (The passions and the interests: political arguments for capitalism before its triumph) “عنوان سومین کتاب از مجموعه “فلسفه و اقتصاد سیاسی “است که عمدتا به موضوع تاریخ سرمایه‌داری مربوط می‌شود” .آلبرت هیرشمن “در این کتاب سعی دارد روند تحولات نظام سرمایه‌داری از قرن ۱۹به بعد و تاثیر گسترش تجارت جهانی بر صلح و آزادی‌های فردی و جمعی بررسی نماید.

 

۱۷- کتاب سقوط آزاد: جوزف‌ای. استیگلیتس؛ سقوط آزاد: بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی، به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد. نگارنده، باورهای اقتصادی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر سیاست‌ها را تشریح می‌کند و جهت تفهیم ارتباط میان بحران به وجود آمده و این باور‌ها، وضعیت پیش آمده را موشکافی می‌کند.

 

۱۸- کتاب فلسفه اقتصادی: جون رابینسون؛ جون رابینسون مانند هم فکرهایش در مکتب کمبریج اعتقاد به دغدغه های اجتماعی و قضاوت ارزشی در نظریه پردازی علمی داشت و بر این عقیده بود که ادعای اقتصاد متعارف مبنی بر امکان پذیری پرهیز از داوری ارزشی در نظریه پردازی علمی نادرست است.

 

۱۹- کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد اطلاعات: جوزف‌ای. استیگلیتس (۲۰۰۸)؛ استیگلیتز با ادعای پایه‌گذاری یک پارادایم جدید ـ به عنوان یک روش متفاوت تفکر در مورد علم اقتصاد و نیز رویدادهای اقتصادی با در کنار هم‌ قرار دادن مقالات خود، بنیان‌ها، نوآوری‌های روش‌شناختی و دستاوردهای این پارادایم جدید را نشان می‌دهد و برتری‌های آن را نسبت به پارادایم متعارف برمی‌شمارد.

 

۲۰- کتاب کوچک زیبا است: ارنست فردریک شوماخر ؛ شوماخر مهم ترین وظیفه انسان را در دوران کنونی، پیدا کردن راهی برای برون رفت از بن بست اقتصادی می داند؛ او همه ی افراد بشر را مسئول به انجام رساندن چنین وظیفه ی خطیری می خواند و از یک اسلوب زندگی نو که بر پایه ی تولید ها و الگوهای جدید مصرف استوار است سخن می گوید.

 

۲۱- کتاب اقتصاد بین‌الملل: پل آر. کروگمن، مارک جی. میلتز، مویس اوبیسفلد(۲۰۱۲)؛ کتاب اقتصاد بین‌الملل، تئوری و سیاست (International economics : theory policy) که به صورت متن درسی در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود، درصدد اثبات منافع تجارت آزاد میان تمامی کشورهای جهان در سطوح گوناگون درآمدی و پیشرفت اقتصادی است.

 

۲۲- کتاب نبرد با رکود: پل کروگمن؛ کروگمن در کتاب نبرد با رکود (End this depression now) جامع‌ترین تحلیل‌های خود را از بحران مالی دهه گذشته امریکا کرده و پیشنهادهایی برای خروج از رکود داده است.در این کتاب کروگمن افکار خود را در مورد اینکه چه اشتباهاتی منجر به بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ شد مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد حالا چه کار باید کرد که رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش یابد.

 

۲۳- کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم (۲۰۱۳): توماس پیکتی؛ نظریه اصلی مطرح شده در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم (به فرانسوی: Le Capital au XXIe siècle) این است که اگر نرخ سود سرمایه از نرخ رشد کلی اقتصادی بیشتر باشد این امر باعث انباشت ثروت شده و در دراز مدت چنین پدیده‌ای باعث عدم ثبات می‌شود.

 

کتاب سرمایه در سده بیست و یکم اثر توماس پیکتی نشر نگاه

کتاب سرمایه در سده بیست و یکم اثر توماس پیکتی نشر نگاه

365,000 265,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سرمایه در سده بیست و یکم اثر توماس پیکتی

کتاب سرمایه در سده بیست و یکم اثر توماس پیکتی

365,000 339,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۴- کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد (۲۰۱۰): اندرو شف ، پیتر شف؛ چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد(How an Economy Grows and Why It Crashes) یک کتاب مصور است که سعی کرده است مباحث اقتصادی و نظام پولی و مالی مانند تورم، بانکداری، تورم بین‌المللی، حباب مسکن، کسری هزینه‌ها و فروپاشی اقتصاد را در قالب یک داستان ساده بیان کند.

 

کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد اثر پیتر شف و اندرو شف نشر نی

کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد اثر پیتر شف و اندرو شف نشر نی

98,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد اثر پیتر شف

کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد اثر پیتر شف

140,000 130,400 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۵- کتاب اقتصاد ناهنجاری‌‌های پنهان اجتماعی: استیون ج. دابنر ، استیون دی. لویت (۲۰۰۵)؛ کتاب اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی (freakonomics: a rogue economist, explore the hidden side of everything ) بر اساس داده‌هایی که در کشورهای ژاپن و آمریکا به‌دست‌آمده است، به تجزیه‌وتحلیل وقایع پرداخته است، اما آن‌قدر کتاب جامعی است که می‌توان مطالب آن را به آنچه در سراسر جهان می‌گذرد تعمیم داد.

 

۲۶- کتاب اعترافات یک قاتل اقتصادی: جان پرکینز؛ اعترافات یک مزدور اقتصادی یا اعترافات یک جنایتکار اقتصادی (Confessions of an economic hit man) نام کتابی است نوشته جان پرکینز که در آن به بیان تجربیات خود دربارهٔ چگونگی کلاهبرداری از کشورهای مختلف در اندازه تریلیون دلاری می‌پردازد. در این راه از ابزارهایی مانند گزارش‌های اقتصادی فریبکارانه، انتخابات تقلبی، رشوه و حق السکوت، تهدید، رابطه جنسی، قتل و جنایت استفاده می‌شود.

 

کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی اثر جان پرکینز نشر اختران

کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی اثر جان پرکینز نشر اختران

130,000 91,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۷- کتاب اصول اقتصاد سیاسی: جان استوارت میل (۱۸۴۸)؛ در کتاب اصول اقتصاد سیاسی (Principles of Political Economy) نویسنده بر آن بوده که عقاید مخصوص مکتب کلاسیک انگلیس را مورد بررسی قرار دهد؛ با این حال با پرداختن به افکار آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و مالتوس مفهومی گسترده‌تر و جامعه‌شناختی‌تر به اقتصاد داده است.

 

۲۸- کتاب تاریخچه مختصری از نئو لیبرالیسم: دیوید هاروی؛ نویسنده در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم (A brief history of neoliberalism) در رویکردی توصیفی انتقادی به روایت داستان سیاسی اقتصادی خاستگاه «نئولیبرالیسم» و گسترش آن در سطح جهان می‌پردازد.

 

۲۹- جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت: جان کنت گالبرایت (۱۹۶۷)؛ جان کنت گالبرایت در کتاب جامعه صنعتی جدید می گوید در سرمایه‌داری صنعتی جدید، قدرت از افراد به سازمان‌های بزرگ که شخصیت گروهی دارند(متخصصین شامل مدیران، مهندسان، دانشمندان، طراحان تولید و محققان بررسی بازار، مدیران فروش و غیره)، انتقال یافته و صنعت به اطلاعاتی احتیاج دارد که تهیه آن تنها با عمل گروهی مقدور است.

 

۳۰- کتاب اقتصاد روایی: رابرت جی. شیلر(۲۰۱۹)؛ کتاب اقتصاد روایی: چگونه داستان های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را می سازند(Narrative economics : how stories go viral and drive major economic events) در پی پاسخ به پرسش های زیر است: روایت‌های رایج هر زمان چه تاثیری بر اقتصاد دارند؟ چه روایت‌هایی مسری می‌شوند و تاثیرشان بر رفتار اقتصادی مردم چیست؟ چرا بیت‌کوین ۲۰هزار برابر شد؟ چه کسانی در بازارهای مالی از فرش به عرش می‌رسند؟ چه روایت‌هایی به رونق و رکود اقتصادی منجر می‌شوند؟ پشت‌پرده‌ حباب‌های اقتصادی چه رازی نهفته است؟

 

کتاب اقتصاد روایی اثر رابرت شیلر نشر آموخته

کتاب اقتصاد روایی اثر رابرت شیلر نشر آموخته

106,000 73,030 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۱- کتاب فتح نان: پیتر کرو پوتکین (۱۸۹۲)؛ فتح نان یا تسخیر نان (The Conquest of Bread) نوشته پیتر کروپتکین، فیلسوف آنارشیست روسی است که نخستین بار در سال ۱۸۹۲ به زبان فرانسوی و با عنوان La Conquête du Pain در پاریس با مقدمه ای از الیزه رکلو منتشر شد. مفصل‌ترین شرحی است که بر «کمونیسم آنارشیستی» نوشته شده‌است.

۳۲- کتاب توسعه یا چپاول: پیتر اوانز (۱۹۹۱)؛ بحث کتاب توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی (Embedded autonomy: states and industrial transformation) در مورد نقش دولت در شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی است… از این منظر اوانز نوع روابط دولت‌ها با گروه‌ها و طبقات اجتماعی را مطالعه کرده و توسعه صنعتی را به میزان قابل توجهی متاثر از چگونگی این روابط می‌داند.

 

۳۳- کتاب جهانی‌شدن و پیامدهای ناگوار آن‌: جوزف‌ای. استیگلیتس؛ استیگلیتس در کتاب جهانی‌شدن و پیامدهای ناگوار آن‌ یا جهانی سازی و مسائل آن (Globalization and its discontents) می گوید جهانی شدن باعث بهبود زندگی میلیون‌ها نفر از مردم جهان شده است. اما از سوی دیگر، صدها میلیون انسان، خیری از جهانی شدن ندیده و با از دست دادن کار و مشاغل خود به وضع اسفناکی دچار شده‌اند. این انبوه محروم جهان، در مقابل هجوم جهانی شدن بی دفاع مانده و بی هیچ پناه و پشتیبان، شرایط زندگی‌شان وخیم‌تر، آزادی در کشورشان محدودتر، و میراث فرهنگی‌شان نیز در معرض نابودی قرار گرفته است.

 

۳۴- کتاب نگاهی نو به جهانی‌شدن: جوزف ای. استیگلیتس (۲۰۰۶)؛ استیگلیتس در کتاب نگاهی نو به جهانی‌شدن (Making globalization work) با بررسی روند کنونی جهانی شدن آن را پدیده ای تحمیلی می داند که موجب دشوار شدن دستیابی به توازن مورد نیاز جهان شده است.

 

۳۵- کتاب چرا اقتصاد فرو می‌ریزد؟ جوزف‌ای. استیگلیتس؛ استیگلیتس در کتاب چرا اقتصاد فرو می‌ریزد (Towards a general theory of deep downturns) نقد خود را با طرح سه پرسش بنیادین آغاز می‌کند، با بررسی سه رویکرد رقیب در حوزه اقتصاد پی می‌گیرد و با ارائه پیشنهادهایی درباره ضرورت‌های اقتصادی در دوران جدید به‌ویژه توجه خاص به «اعتبار» مطالعات خود را جمع‌بندی می‌کند.

 

۳۶- کتاب دکترین شوک: نائومی کلاین؛ دکترین شوک(۲۰۰۷): ظهور سرمایه‌داری فاجعه (The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism) به این مسئله اشاره دارد که امروزه بازار آزاد از شوک‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده می‌کند و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده کرده و آن‌ها را به بازار مصرفی برای آنچه می‌خواهد تبدیل می‌کند. در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه می‌شود به صورت ناخودآگاه تلاش می‌کند با بیشترین سرعت ممکن و سریع‌ترین عکس‌العمل‌ها به حالت عادی بازگردد و این فرصتی را فراهم می‌کند که سوءاستفاده گران به خوبی مشغول استفاده از آن باشند.

 

کتاب دکترین شوک اثر نائومی کلاین نشر اختران

کتاب دکترین شوک اثر نائومی کلاین نشر اختران

180,000 117,390 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۷- کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند: دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون؛ امروزه زندگی انسان بسیار پیچیده تر از پیشینیانش شده است. یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مسائلی که انسان امروز درگیر آن است اقتصاد است. کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند (why nations fall: the origins of power, properity and poverty) نقش اقتصاد در بازی جهانی را تحلیل کرده است.

 

کتاب چرا کشورها شکست می خورند اثر دارون عجم اوغلو

کتاب چرا کشورها شکست می خورند اثر دارون عجم اوغلو

180,000 171,170 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ اثر دارون عجم اوغلو

کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ اثر دارون عجم اوغلو

189,500 173,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ اثر دارون عجم اوغلو،جیمز ای.رابینسون

کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ اثر دارون عجم اوغلو،جیمز ای.رابینسون

189,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۸- کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی: نیل. جی. اسمل سر؛ به منظور درک و پیش بینی هر وجهی از زندگی اجتماعی توجه به موضوع های اقتصادی ناگزیر می نماید. وجوه غیر اقتصادی زندگی اجتماعی هم به نوبه خود بر جنبه های اقتصادی آن اثر می گذارد. جامعه‌شناسی اقتصادی (The sociology of economic life) درباره علم اقتصاد به مفهومی که از این اصطلاح استنباط می شود، نیست. بلکه روابط بین وجوه اقتصادی و غیر اقتصادی زندگی اجتماعی، یعنی به چگونگی تداخل این جنبه ها و چگونگی تاثیر هر کدام بر دیگری می پردازد.

 

کتاب جامعه ‌شناسی اقتصادی اثر نیل جی اسمل سر

کتاب جامعه ‌شناسی اقتصادی اثر نیل جی اسمل سر

110,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۹- کتاب دین و ظهور سرمایه‌داری: ریچارد هنری تاونی؛ نویسنده در کتاب دین و ظهور سرمایه‌داری (Religion and the rise of capitalism) مسائل اجتماعی و اقتصادی را از اواخر قرون وسطی تا سده هجدهم از نظر گاه دین بررسی و تحلیل کرده است .مباحث این کتاب به نوعی مکمل دیدگاه‌های ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری است.

 

۴۰- کتاب دولت کارآفرین: ماریانا مازوکاتو (۲۰۱۵)؛ کتاب دولت کارآفرین : نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی (The entrepreneurial state : debunking public vs. private sector myths) به بررسی نقش دولت در نوآوری و رشد اقتصادی می­پردازد نویسنده‏ به‏خوبی شرح می دهد که مکانیسم بازار به‏تنهایی قادر به ارتقای نوآوری نیست و همکاری بخش خصوصی و دولت در این میان ضروری است.

 

۴۱- کتاب مقدمه‌ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی: مارک لاوویی (۲۰۰۶)؛ مقدمه‌ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی (Introduction to post-Keynesian economics)، پادزهری مؤثر برای رویکرد «راه دیگری نیست» به شمار می‌رود؛ یعنی این اعتقاد مبنایی که تفکرات اقتصادی جریان اصلی و راه‌حل‌های بازار آزاد آن تنها راه درک و حل و فصل مشکلات اقتصادی هستند.

 

۴۲- کتاب تلاش برای حفظ اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی: کریس میلر (۲۰۱۶) ؛ دکتر کریس میلر از متخصصان تاریخ اقتصاد روسیه در کتاب تلاش برای حفظ اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی (The struggle to save the Soviet Economy) به بررسی موضوع تاریخی مرگ اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی پرداخته است.

 

۴۳- کتاب تئوری‌های ارزش و توزیع از زمان آدام اسمیت: موریس‌هربرت داب؛ کتاب (Theories of value and distribution since Adam Smith; ideology and economic theory) پژوهشی است در باب تئوری‌های ارزش و توزیع از زمان آدام اسمیت تا عصر حاضر. نویسنده در آغاز می‌کوشد تا تاثیر ایدئولوژی را در علوم انسانی، به ویژه علم اقتصاد نشان دهد. سپس آرای “آدام اسمیت”، “دیوید ریکاردو”، “جان استوارت میل”، “کارل مارکس”، “جونز “را مطرح می‌کند .سپس نگرش سرمایه‌داری را در تقابل با نگرش سوسیالیستی شرح می‌دهد.در بحث پایانی علل گرایش بشر جدید به آرای اقتصاددانان کلاسیک به ویژه ریکاردو را شرح می‌دهد.

 

۴۴- کتاب جنبش برای اقتصاد مشارکتی و اقتصاد و منفعت عمومی: مایکل آلبرت ، ویم دیرکسنس؛ مایکل آلبرت و رابین هانل، اقتصاددانان آمریکایی، نظریه‌ی برنامه‌ریزی مشارکتی در اقتصاد را طرح و به این ترتیب در برابر نظریه‌های بازار محور از یک سو و نظریه‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز از سوی دیگر آن را مطرح کردند. همچنین نظریه‌ی برنامه‌ریزی مشارکتی تفاوت‌های جدی و بنیادین با نظریه‌ی سوسیالیسم بازار دارد و هم‌اکنون آنها دو آلترناتیو رقیب برای سرمایه‌داری و سوسیالیسم موجود به شمار می‌روند.

۴۵- کتاب سقلمه: ریچارد تیلر، کاس آر.سانستین؛ تیلر و سانستین معتقدند مردم به شکل فکر شده و براساس منفعت شخصی، تصمیم‌گیری نمی‌کنند. بلکه به دلیل نداشتن آگاهی لازم و ناتوانی در کنترل رفتارهای شخصی، دست به انتخاب‌های اشتباه می‌زنند. انتخاب‌هایی که در مقیاس بزرگ‌ به اقتصاد جامعه آسیب می‌زند. آن‌ها در کتاب سقلمه، با نام کامل (Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness) با استفاده از علم روان‌شناسی، آمارهای جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی سعی می‌کنند تا اقتصاد رفتاری و علم انتخاب درست را میان مردم جا بیاندازند.

 

کتاب سقلمه اثر ریچارد تیلر انتشارات مات

کتاب سقلمه اثر ریچارد تیلر انتشارات مات

16,150 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سقلمه اثر جمعی از نویسندگان نشر شفاف

کتاب سقلمه اثر جمعی از نویسندگان نشر شفاف

79,900 58,740 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۴۶- تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان: ویلیام اچ. برانسون ؛ (دانشگاهی)

۴۷- اقتصاد خرد: دومینیک سالواتوره ؛ (دانشگاهی)

۴۸- اقتصاد کلان: گریگوری منکیو (دانشگاهی)

۴۹- اقتصاد کلان: ویلیام بامول، آلن بلایندر؛ (دانشگاهی)

۵۰- اصول علم اقتصاد: دومینیک سالواتوره ؛ (کتاب دانشگاهی).