اریكسون و مراحل رشد شخصیت – نئوکلاسیک

اریك هامبورگر اریكسون (Erik Erikson) در سال 1902 در فرانكفورت آلمان متولد شد. اریكسون اولین كتابش را با عنوان“دوران كودكی و جامعه“ در سال 1950 منتشر كرد. هم چنین در سال 1986 كتابی را درباره پیری با عنوان“درگیری حیاتی در پیری“ منتشر نمود.

رشد شخصیت در تمام طول عمر

اریكسون ذكر كرد كه رشد شخصیت در تمام طول عمر فرد ادامه دارد. او 1 تا 8 مرحله را ترسیم كرد و معتقد بود همه ما در طول این 8 مرحله رشد می كنیم و هر كدام ازاین مراحل در رشد شخصیت حیاتی هستند. اریکسون در سال 1994 و در سن 92 سالگی درگذشت.

مراحل رشد اریکسون

1. اعتماد در برابر بی‌اعتمادی در مراحل رشد شخصیت (از تولد تا 1 سالگی – نوزادی)
2. خودمختاری (استقلال) در برابر احساس شرم و تردید در مراحل رشد شخصیت (1 تا 3 سالگی – نونهال)
3. ابتکار و خلاقیت در برابر احساس گناه در مراحل رشد شخصیت (3 تا 5 سالگی – اوایل کودکی)
4. سخت کوشی (جدیت) در برابر حقارت در مراحل رشد شخصیت (6 تا 11 سالگی – کودکی)
5. هویت در برابر سردرگمی (ابهام) در نقش در مراحل رشد شخصیت (12 تا 18 سالگی – نوجوانی و بلوغ )
6. حس تعلق (صمیمیت) در برابر انزوا و گوشه‌گیری در مراحل رشد شخصیت (18 تا 35 سالگی – جوانی)
7. فعالیت و باروری (مولد) در برابر رکورد و بی‌حاصلی در مراحل رشد شخصیت (35 تا 55 سالگی – بزرگسالی)
8. یکپارچگی (انسجام) نفس (شخصیت) در برابر ناامیدی در مراحل رشد شخصیت (55 سالگی به بعد – بالیدگی و سالخوردگی)