التون مایو –  مطالعات هاثورن

 

جرج التون مایو (Elton Mayo): در سال 1880 در آدلاید استرالیا متولد شد. مهمترین دستاورد التون مایو و همكارانش ناشی از یك سری مطالعات بود كه در بین سال های 1924 تا 1932 در كارخانه هاثورن در شركت وسترن الكتریك انجام شد كه در آن تجهیزات تلفن تولید می شد.

شاید مهمترین ویژگی این مطالعات این بود كه برای اولین بار بودجه و منابع به همان نسبتی كه به تحقیقات در علوم فیزیكی اختصاص داده می شد به مسئله ی انسانی ومدیریت اختصاص یافت.

این مطالعات را می توان به سه دوره ی عمومی تقسیم كرد:

الف) آزمایشات مربوط به روشنایی محیط كار (Illumination Experiments)

ب) آزمایشات اتاق تست مونتاژ رله (Relay-Assembly)

ج) آزمایش اتاق مشاهده كلاف پیچی (Bank-writing Observation)

نتایج مطالعات هاثورن

1-  این مطالعات آشكار كرد كه كاركنان تنها با پول برانگیخته نمی شوند، بلكه عوامل شخصی و اجتماعی در انگیزش و نگرش های آنان نقش بسزایی دارد.

2- اهمیت سرپرست مطلوب در حفظ روحیه و بهره وری كاركنان قطعی شد.

3- این مطالعات ویژگی گروه های غیر رسمی را در كار و تاثیر آنها بر عملكرد آشكاركرد.