پورتر و لاولر (Porter and Lawler’s)، تئوری انتظار و سیستم پرداخت

 

لیمن دبلیو پورتر (Lyman W. Porter) دارای 11 كتاب و بیش از 80 مقاله است. یكی از كتاب های وی آموزش و توسعه مدیریت نام دارد. اثر دیگر وی كتاب ”انگیزش و رفتار در كار“( به همراه استونر) می باشد.دكتر ادوارد ای. لاولر (Edward Lawler’s) به بیش از 27 كشور برای سخنرانی سفر كرده است. برخی از كتاب های وی عبارتند از: ”سیستم پرداخت و توسعه سازمان“، ”مزیت غایی“، ”سازماندهی برای آینده“ و … .