کتاب فواید گیاهخواری اثر صادق هدایت

 

 

کتاب فواید گیاهخواری اثر صادق هدایت به برهان های گیاه خواران می پردازد.از دلایل اخلاقی گیاه خواری گرفته تا گفتگوهایی درباره فیزیولوژی بدن آدمیزاد. او در جوانی گیاه‌خوار شد و تا پایان زندگی گیاه‌خوار باقی‌ماند.

او از خوردن گوشت پرهیز می کرد و در پاسخ درخواست دوستانش مبنی بر استفاده از گوشت می گفت: من این لاشه ها و مردارهای رو به متلاشی شدن را نمی خورم.

همچنین این کتاب به بررسی صنعت بی رحمانه تولید گوشت و نکات ظریفی از آن می پردازد که مردم چندان درباره آن ها نمی اندیشند. دراین کتاب صادق هدایت نقل قول هایی از بزرگان گیاه خوار را نیز گردهم آورده است.

هدایت در مقدمه کتاب می گوید: حیوانات را به سه دسته تقسیم کرده اند: گیاه خوار، گوشت خوار، همه چیز خوار. ظاهرا انسان خود را جزو دسته سوم می داند. ولی ما می رویم از روی علوم فلسفه و طبیعت و مشاهدات علمی و غیره، نشان دهیم که او به خطا رفته و خوراک سالم وطبیعی او نباتات است.

 

قطعه‌ای از کتاب

انسان میوه خوار آرام، یک دیو خون خوار گردیده، یک خراب کنند؛ پست می شود و احتیاج او به نابود کردن و شکنجه نمودن تا پست ترین رذالت ها می رود. او زحمت می کشد، هوش و فکر خود را صرف می کند تا آلات کشتن بسازد.

اگر تنازع بقا راست است انسان تنازع فنا می نماید. او میکشد، برای خوردن می کشد، برای شفا دادن می کشد، برای آمرزیدن می کشد، برای پوشش، برای زیور، برای پول، برای جنگ کردن، برای علم، برای تفریح و بالاخره می کشد فقط برای کشتن.

پادشاه ستمگر غدار پر آز و خون خواری است که همه چیز را می خواهد و به هیچ چیز ابقا نمی کند و هنوز به خودش دلداری زندگانی بهتری را در دنیای دیگر می دهد!

او گوسفندان را بزرگ می نماید تنها برای این که به پول نزدیک بکند؛ این برده های بی آزار و آرامی که همبازی بچه های او می باشند. یک روز هم به به یی را جلو بچه های خودش سر می برد و …

 


👉امتیاز بده.