نیروی حال اثر اکهارت تله

 

کتاب نیروی حال ( The Power of Now) با بیانی شیوا و روان بینش خواننده را نسبت به زمان حال تغییر می دهد . این اثر برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند به درک و شناخت نیروی حال دست یابند و در لحظه‌ حال احساس آرامش مطلق کنند.
اکهارت تول (Eckhart Tolle) در این کتاب تجربیات و مکاشفات درونی‌اش را با زبانی ساده و قابل درک بیان می‌کند و از حضور قدرت و توانایی دست‌یابی به حقیقت زندگی در وجود هر فرد سخن می‌گوید. او معتقد است خودشناسی که منتهی به بهتر زندگی کردن می‌شود در گرو رهایی از زمان‌هایی است که دیگر وجود ندارند. انسان‌ها در این روزگار درگیر تکنولوژی هستند و زمانی را برای شناخت معنویت درونی‌شان صرف نمی‌کنند.

بخشی از کتاب نیروی حال

یاد بگیر تا زمان را فقط در موارد عملی زندگی روزانه‌خود به کار بگیری – می‌توانیم این زمان را زمان ساعتی بنامیم – اما پس از استفاده از آن در این موارد، بلافاصله به آگاهی لحظه‌حال برگرد. به این شیوه، دیگر «زمان روانی»، که یکی ‌انگاشتن خود با گذشته و فرافکنی مدام خواهش‌ها به آینده است، در تو انباشته نمی‌شود.
زمان ساعتی، فقط قرار گذاشتن و یا تنظیمِ برنامه‌ سفر نیست. زمان ساعتی، شامل درس گرفتن از گذشته برای عدمِ تکرارِ اشتباهات، تعیینِ هدف‌ها و گام برداشتن به سوی آن‌ها نیز می‌شود. پیش‌بینیِ آینده بر اساس الگوها و قوانینِ فیزیکی و ریاضی و غیره، و نیز یادگیری از گذشته و تدارکِ عملکردی درست بر اساسِ پیش‌بینی‌ها نیز بخشی از کارکردهای زمان ساعتی‌ست.
اما حتی در این‌جا، در حوزه‌ زندگیِ عملی، جایی که نمی‌توانیم بدونِ رجوع به گذشته و آینده کاری انجام بدهیم، لحظه‌ حال از اهمیتی اساسی برخوردار است: هر درسی که از گذشته می‌گیریم، مربوط به لحظه‌ حال است و در لحظه حال به کار گرفته می‌شود. تنظیمِ برنامه‌ها و تعیین هدف‌ها و عمل کردن برای رسیدن به هدف‌ها نیز در لحظه‌ حال اتفاق می‌افتد…

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول نشر نیک فرجام

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول نشر نیک فرجام

91,000 87,820 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول

140,000 117,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تله نشر کلک آزادگان

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تله نشر کلک آزادگان

140,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات ندای معاصر

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات ندای معاصر

76,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تله

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تله

140,000 119,940 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات ذهن‌آویز

کتاب نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات ذهن‌آویز

110,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تمرین نیروی حال

 

 

کتاب تمرین نیروی  حال اثر اکهارت تله  انتشارات راز معاصر

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تله انتشارات راز معاصر

30,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تمرین نیروی حال (آموزه های ضروری مراقبه و تمرین هایی از نیروی حال) اثر اکهارت تول نشر آزرمیدخت

کتاب تمرین نیروی حال (آموزه های ضروری مراقبه و تمرین هایی از نیروی حال) اثر اکهارت تول نشر آزرمیدخت

68,000 40,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تول

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تول

40,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات نیک فرجام

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تول انتشارات نیک فرجام

70,000 55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت توله نشر کلک آزادگان

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت توله نشر کلک آزادگان

40,000 37,630 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

 

خرید اینترنتی کتاب نیروی حال
سحاب دانش با ارائه خلاصه ای از بهترین کتابها با بیشترین تخفیف و کم ترین قیمت را برای شما معرفی می کند.