کتاب هری پاتر و شاهزاده دو رگه

کتاب هری پاتر و شاهزاده دو رگه (Harry Potter and the Half-Blood Prince) ششمین کتاب از مجموعه داستان های “هری پاتر” است که به قلم نویسنده انگلیسی، “جی کی رولینگ” نوشته شده است که در ایران به نام شاهزاده غیر اصیل هم ترجمه شده است. در این کتاب بسیاری از رازها و روابط آشکار می شود.

ماجرای این رمان پس از بازگشت لرد سیاه اتفاق می افتد. جمعی از جادوگران گروهی را به ریاست آلبوس دامبلدور تاسیس می کنند. هری با دامبلدور کلاس خصوصی دارد و در این کلاسها با گذشته تام ماروولو ریدل آشنا می شویم و معلوم می شود که ولدمورت هفت جان پیچ دارد که پیش از آن دو تایشان نابود شده اند. استاد جادوی سیاه این سال، اسنیپ است و استاد قدیمی ای درس معجون سازی می دهد.

در این قسمت رون با لاوندر براون رابطه عاشقانه شدیدی پیدا می کند که موجب قهر کردن هرمیون با او می شود. هری در این سال کتاب معجون سازی دست دومی پیدا می کند که صاحب قبلی آن شخصی به نام “شاهزاده دورگه” است. هری با کمک یادداشتهای حاشیه کتاب که شاهزاده برای خودش نوشته است موفق می شود در درس معجون سازی شاگرد اول شود. هری به جینی ویزلی علاقه مند می شود اما روابطشان روابط عادی شاگردان مدرسه ای است و جینی هم دوست پسر خودش را دارد و عضو تیم کوییدیچگریفیندور شده است. …

بخشی از کتاب هری پاتر و شاهزاده دو رگه

چیزی به نیمه شب نمانده بود و نخست وزیر، تنها در دفتر کارش نشسته بود و یادداشت بلندبالایی را می خواند که واژه هایش بدون انعکاس کوچک ترین نشانه ای از معنایشان به درون ذهنش سرازیر می شدند. منتظر تلفن رییس جمهور کشوری دوردست بود و نمی دانست این مرد بخت برگشته کی تلفن می زند؛
از سوی دیگر می کوشید خاطره ناگوار آن هفته طولانی، ملال آور و پر دردسر را از سرش بیرون کند و در این گیرودار دیگر در ذهنش جایی باقی نمانده بود تا آن را به چیز دیگری اختصاص بدهد. …


خرید از اسنپ شاپ