کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد | دکتر اسپنسر جانسون

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد داستان زندگی انسان‌ها را در قالب یک قصه بیان می‌کند. پنیری که شخصیت‌های کتاب در جستجوی آن هستند، اهداف زندگی‌ست؛ سوالی که این کتاب به دنبال آن است اینه که: چگونه می‌توان پنیرهای بیشتری به دست آورد؟
دکتر اسپنسر جانسون (Spencer Johnson) در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ (Who Moved My Cheese) یک قصه شیرین نمادین و خواندنی بیان کرده است. داستانی که چهار شخصیت دارد. دو موش به نام‌های اسنیف و اسکاری، و دو آدم کوچولو با اسامیِ هم و هاو. این چهار شخصیت همگی در هزارتویی پر پیچ و خم زندگی می‌کنند؛ غذای اصلی آن‌ها پنیر است. اما هر کدام از آن‌ها روشی متفاوت در جستجوی پنیر دارند.
موش‌ها که ساختار مغزی ساده‌ای دارند، سعی می‌کنند بیشتر از غریزه‌شان برای پیدا کردن پنیر استفاده کنند. اما آدم‌ها که با وجود قامت ریزه و کوچکشان، از مغزی بسیار پیچیده‌تر از مغز موش‌ها برخوردارند، در مسیر جستجوی پنیر، از باورها و افکاری استفاده می‌کنند که هیچ موشی تا به حال به فکرش نیفتاده. …
کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟، با ارائه ی روشی ساده برای حذف تأثیرات ترس و اضطراب بر کنترل آینده، به شما خواهد آموخت که چگونه تغییرات را درک کنید و بپذیرید، و با اقدامی درست و به موقع، به زندگی موفقیت آمیزتری دست یابید.
شخصیت‌های خیالی کتاب بدون در نظر گرفتن جنس، سن و ملیت نماینده بخش‌های ساده و پیچیده‌ی شخصیت ما هستند و هرکدام از ما در بخش‌هایی از زندگی احتمالا شبیه به یکی از شخصیت‌های داستان عمل کرده‌ایم. اسنیف به خوبی تغییرات را درک می‌کند. اسکاری به سرعت وارد عمل می‌شود. هم که از تغییر می‌ترسد. ها که وقتی متوجه می‌شود تغییرات می‌تواند منجر به اوضاع و شرایط بهتری شود، می‌آموزد که چگونه خود را با تغییرات به بهترین شکل وفق دهد تا به نتیجه دلخواه خود برسد.
ما، گاهی اوقات، ممکن است مثل اسنیف عمل کنیم، که تغییرات را زود بو می‌کشد؛ یا مثل اسکاری که به‌سرعت وارد عمل می‌شود. گاه مانند «هم» می‌شویم، که با انکار تغییرات در برابر آنها می‌ایستد، چراکه می‌ترسد به طرف چیزی بدتر کشیده شود. یا مثل «هاو» که یادمی‌گیرد وقتی شرایط او را به طرف چیز بهتری راهنمایی می‌کند، خود را با آن تغییر وفق دهد.

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون

68,000 59,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد اثر اسپنسر جانسون انتشارات آتیسا

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد اثر اسپنسر جانسون انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد اثر دکتر اسپنسر جانسون انتشارات پدیده دانش

کتاب چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد اثر دکتر اسپنسر جانسون انتشارات پدیده دانش

45,000 33,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب کی پنیر مرا جا به جا کرد اثر اسپنسر جانسون

کتاب کی پنیر مرا جا به جا کرد اثر اسپنسر جانسون

80,000 43,190 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر دکتر اسپنسر جانسون نشر سپهر ادب

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر دکتر اسپنسر جانسون نشر سپهر ادب

84,000 55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون انتشارات پارس اندیش

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون انتشارات پارس اندیش

21,300 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر اسپنسر جانسون نشر اختران

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر اسپنسر جانسون نشر اختران

28,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر اسپنسر جاسنون نشر رازآور

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر اسپنسر جاسنون نشر رازآور

35,000 32,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت ؟ اثر اسپنسر جانسون انتشارات اردیبهشت

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت ؟ اثر اسپنسر جانسون انتشارات اردیبهشت

43,000 25,660 تومان
مشاهده جزئیات و خرید