۱۰۰ کتاب برتر قرن بیستم به انتخاب نشریه لوموند(بخش اول)

۱۰۰ کتاب برتر قرن بیستم به انتخاب نشریه لوموند(بخش اول)

۱- بیگانه: آلبر کامو-Albert Camus – (۱۹۴۲)؛ مضمون و چشم‌انداز بیگانه اغلب به عنوان نمونه ای از فلسفه پوچ انگار و اگزیستانسیالیسم ذکر می‌شود. این اثر برنده جایزه نوبل ادبیات ۱۹۵۷ شد.

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

55,000 48,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر آزرمیدخت

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر آزرمیدخت

60,000 38,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آتیسا

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آتیسا

78,000 27,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آندیاگستر

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آندیاگستر

32,000 14,800 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

35,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر پرثوا

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر پرثوا

55,000 34,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات نیلوفر

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات نیلوفر

28,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

45,700 35,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر پرثوآ

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر پرثوآ

59,970 34,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبرکامو نشر علمی فرهنگی

کتاب بیگانه اثر آلبرکامو نشر علمی فرهنگی

25,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آسو

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو انتشارات آسو

16,800 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر ماهی

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو نشر ماهی

25,000 21,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲- در جستجوی زمان از دست‌رفته: مارسل پروست – Marcel Proust – (۱۹۱۳-۱۹۲۷)؛ این رمان در ۷ جلد نوشته شده که هرکدام نامی مستقل دارند. ودرکتاب گینس رکورد طولانی‌ترین رمان تاریخ را در اختیار دارد.

 

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست نشر مرکز هفت جلدی

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست نشر مرکز هفت جلدی

1,350,000 1,179,210 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست انتشارات هرمس

کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست انتشارات هرمس

21,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گزیده هایی از در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

کتاب گزیده هایی از در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

39,400 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳- محاکمه: فرانتس کافکا – Franz Kafka – (۱۹۲۵)؛ داستان مردی است که به دست حاکمی خارج از صحنه و غیرقابل دسترسی، و به جرمی که هرگز ماهیتش نه برای خواننده و نه برای خودش مشخص نمی‌شود، دستگیر و مجازات می‌شود.

 

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا

76,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا نشر ماهی

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا نشر ماهی

100,000 70,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا انتشارات آسو

کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا انتشارات آسو

55,000 28,980 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۴ – شازده کوچولو: آنتوان دو سنت‌اگزوپری – Antoine de Saint-Exupéry – ( ۱۹۴۳)؛ داستان کتاب شازده کوچولو درباره‌ ملاقات خلبانی با یک موجود کوچولوی دوست داشتنی است. این خلبان همان نویسنده‌ کتاب آنتوان سنت اگزوپری است، ین کتاب یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های تاریخ است و در سراسر دنیا طرفداران فراوانی دارد.

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نگاه

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نگاه

78,000 32,260 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر سبو

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر سبو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

25,000 23,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات پارمیس

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات پارمیس

75,000 56,250 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات راه معاصر

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات راه معاصر

39,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو،همراه با سی دی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

کتاب شازده کوچولو،همراه با سی دی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

58,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات کلک زرین

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات کلک زرین

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری نشر نگاه

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری نشر نگاه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شاهزاده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر نگاه

کتاب شاهزاده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر نگاه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری انتشارات مظفر

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری انتشارات مظفر

14,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر پایتخت

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر پایتخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب نمایش نامه ی شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

کتاب نمایش نامه ی شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

25,000 19,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری انتشارات اندیشه کهن پرداز

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری انتشارات اندیشه کهن پرداز

24,000 16,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات اردیبهشت

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات اردیبهشت

69,000 29,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپه ری

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپه ری

40,000 31,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

100,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

کتاب رمان شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

61,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو ۳ زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات راه معاصر

کتاب شازده کوچولو ۳ زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات راه معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوانت دوسنت اگزوپری نشر ویهان

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوانت دوسنت اگزوپری نشر ویهان

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو تک زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات ندای معاصر

کتاب شازده کوچولو تک زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات ندای معاصر

48,000 29,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو دو زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نیک فرجام

کتاب شازده کوچولو دو زبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نیک فرجام

53,000 46,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو سه زبانه فارسی انگلیسی فرانسوی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر راه معاصر

کتاب شازده کوچولو سه زبانه فارسی انگلیسی فرانسوی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر راه معاصر

130,000 128,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نگین ایران

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر آثار برات

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر آثار برات

39,000 36,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

38,000 21,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت ‌اگزوپری انتشارات ۳۶۰ درجه

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت ‌اگزوپری انتشارات ۳۶۰ درجه

269,000 231,340 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر آزرمیدخت

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات داریوش

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات داریوش

50,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو دو زبانه فارسی انگلیسی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر ملینا

کتاب شازده کوچولو دو زبانه فارسی انگلیسی اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر ملینا

28,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر یوشیتا

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نشر یوشیتا

82,000 41,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات کارنامه

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری انتشارات کارنامه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر زرین کلک

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر زرین کلک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر نی

کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نشر نی

40,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۵ – وضعیت بشری: آندره مالرو – André Malraux – (۱۹۳۳)؛ موضوع رمان وضعیت یا سرنوشت بشر دربارهٔ گروهی از میهن پرستان و کمونیستهای چین است که در ۲۱ مارس ۱۹۲۷ برای سرنگونی شانگهای دست به شورش و عملیات انتحاری می‌زنند.

۶ – سفر به انتهای شب: لویی فردینان سلین – Louis-Ferdinand Céline (۱۹۳۲)؛ این رمان تاحدودی داستان خود سلین است و اثری است نیمه-خودزندگی‌نامه و نیمه‌تخیلی

 

کتاب سفر به انتهای شب سلین اثر جان استارک

کتاب سفر به انتهای شب سلین اثر جان استارک

30,000 23,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئی فردینان سلین انتشارات اسپینا

کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئی فردینان سلین انتشارات اسپینا

170,000 152,410 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئی فردینان سلین انتشارات جامی

کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئی فردینان سلین انتشارات جامی

170,000 161,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۷- خوشه‌های خشم: جان استاین بک – John Steinbeck (۱۹۳۹)؛ این رمان در محکومیت بی‌عدالتی و روایت سفر طولانی یک خانوادهٔ تنگدست آمریکایی است که به امید زندگی بهتر، از ایالت اوکلاهما به کالیفرنیا مهاجرت می‌کنند؛ اما اوضاع آن‌گونه که آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند پیش نمی‌رود.

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک نشر نگاه

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک نشر نگاه

165,000 115,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

220,000 94,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک

220,000 205,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

148,000 112,480 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات آتیسا

220,000 94,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات نگاه

کتاب خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک انتشارات نگاه

165,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۸ – زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند: ارنست همینگوی – Ernest Hemingway (۱۹۴۰)؛ زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند یا ناقوس عزا در سوگ که می‌زند، روایت داستان رابرت جوردن، سرباز آمریکایی، است که در میانهٔ جنگ داخلی اسپانیا به بریگاد بین‌المللی پیوسته‌است.

 

۹ – مولن بزرگ: آلن فورنیه – Alain-Fournier (۱۹۱۳)؛ مولن بزرگ یا مون بزرگ تنها اثر داستانی نویسنده فرانسوی آلن فورنیه است. راوی داستان نوجوانی دبیرستانی است که قصه دوستش اگوستن مون را تعریف می‌کند که در جستجوی عشق خود در مکانی گمشده است.

 

۱۰ – Froth on the Daydream کف روزها: بوریس ویان – Boris Vian (۱۹۴۷)؛ یک داستان علمی تخیلی است که که هم عاشقانه است و هم نیهیلیستی!

 

۱۱- جنس دوم: سیمون دی بوار – Simone de Beauvoir (۱۹۴۹)؛ جنس دوم در دو جلد و هفت قسمت تنظیم شده‌است که در فصل‌های گوناگون از زوایای تاریخی، اجتماعی، فلسفی و روانی به پدیده زنانگی می‌پردازد.

 

کتاب جنس دوم اثر سیمون دوبووار - دو جلدی

کتاب جنس دوم اثر سیمون دوبووار - دو جلدی

294,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۱۲ – در انتظار گودو: ساموئل بکت – Samuel Beckett ( ۱۹۵۲)؛ این کتاب به‌صورت نمایشنامه نوشته شده است و در دو پرده نوشته اجرا می شود. داستان درمورد دو شخصیت به نام‌های ولادیمیر و استراگون است که هردو آن‌ها آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کنند و در این میان منتظر فردی به ‌نام گودو هستند.

 

کتاب در انتظار گودو اثر ساموئل بکت

کتاب در انتظار گودو اثر ساموئل بکت

45,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب در انتظار گودو و چند نمایشنامه دیگر اثر سمیوئل بکت انتشارات کارنامه

کتاب در انتظار گودو و چند نمایشنامه دیگر اثر سمیوئل بکت انتشارات کارنامه

125,000 87,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب در انتظار گودو اثر ساموئل بکت انتشارات نگاه

کتاب در انتظار گودو اثر ساموئل بکت انتشارات نگاه

45,000 37,640 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۱۳- هستی و نیستی: ژان پل سارتر – Jean-Paul Sartre (۱۹۴۳)؛ در این کتاب، سارتر با پشتیبانی از اگزیستانسیالیسم خود، با پرداختن به مباحثی مانند آگاهی، ادراک، فلسفه اجتماعی، خود فریبی، وجود «هستی»، روان‌کاوی و پرسش از اراده آزاد، روایتی فلسفی را ارائه می‌دهد.

 

کتاب هستی و نیستی اثر ژان پل سارتر انتشارات نیلوفر

کتاب هستی و نیستی اثر ژان پل سارتر انتشارات نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

۱۴- نام گل سرخ: اومبرتو اکو – Umberto Eco (۱۹۸۰)؛ کتاب یک داستان جنایی تاریخی است که در صومعه ای در ایتالیای سال ۱۳۲۷ میلادی می‌گذرد؛ معمایی روشنفکرانه که نشانه‌شناسی در داستان را با تحلیل انجیل، مطالعات مذهبی قرون وسطی و نظریات ادبی تلفیق می‌کند.

 

۱۵- مجمع الجزایر گولاگ: آلکساندر سولژنیتسین – Aleksandr Solzhenitsyn (۱۹۷۳)؛ یک رمان سیاسی یا مجموعه از اسناد جمع اوری شده و تحقیقی پیرامون رژیم دیکتاتور شوروی که در سالهای هزار و نهصد و هجده الی هزار و نهصد و پنجاه شش جمع اوری و توسط آلکساندر سولژنیتسین به رشته تحریر درامده است.

 

۱۶- گفتارها: ژاک پرور – Jacques Prévert (۱۹۴۶)؛ گفتارها عنوان کتاب اشعار ژاک پره‌ور است.

 

۱۷ – الکل‌ها: گیوم آپولینر- Guillaume Apollinaire (۱۹۱۳)؛ گیوم آپولینر از شاعران و نویسندگان قرن بیستم فرانسه می باشد، مجموعه الکل ها (Alcools)، ازمعروف ترین اشعار اوست که در اروپا به ویژه در فرانسه بسیار نقد و بررسی شده است؛

 

۱۸ – گل آبی: هرژه Hergé – (۱۹۳۶)؛ نیلوفر آبی یا گل آبی پنجمین کتاب از مجموعهٔ کتابهای مصور ماجراهای تن‌تن و میلو است.

 

۱۹ – خاطرات یک دختر جوان: آنه فرانک – Anne Frank (۱۹۴۷)؛ خاطرات یک دختر جوان یک دفتر خاطرات روزانه نوشته آنه فرانک از قربانیان هولوکاست است که در دو سال زندگی مخفیانه‌اش در خانه خود٬ بزبان هلندی نگاشته و سپس توسط تنها بازمانده خانواده‌اش از هولوکاست یعنی پدرش اوتو فرانک جمع‌آوری و در سال ۱۹۴۷ منتشر شد.

 

۲۰ – Tristes tropiques (فرانسوی): کلود لوی – استروس -Claude Lévi-Strauss (۱۹۵۵)؛ خاطره نامه ایست که سفرها و کارهای مردم شناسی کلود لوی استروس را با تمرکز بیشتر بر برزیل مستند می کند، اگرچه به بسیاری از مکان های دیگر مانند کارائیب و هند هم اشاره دارد.

 

۲۱ – دنیای قشنگ نو: آلدوس هاکسلی – Aldous Huxley (۱۹۳۲)؛ یک رمان علمی – تخیلی محسوب می شود که آلدوس هاکسلی در آن دنیا را در ۶۰۰ سال آینده به تصویر کشیده است.

 

کتاب دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی نشر نیلوفر

کتاب دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی نشر نیلوفر

95,000 87,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۲ – هزارونهصدوهشتادوچهار: جورج اورول – George Orwell (۱۹۴۹)؛ این کتاب بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رده‌ نظام‌های تمامیت‌خواه شمرده می‌شود. ۱۹۸۴ کتابی پادآرمانشهری به ‌شمار می‌آید که به نام نوزده هشتاد و چهار هم شناخته می‌شود.

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر شاهدخت پاییز

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر شاهدخت پاییز

65,000 54,710 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات نگین ایران

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول نشر پرثوآ

کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول نشر پرثوآ

85,000 45,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر زرین کلک

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر زرین کلک

88,000 58,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر باران خرد

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر باران خرد

90,000 49,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

115,000 84,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول  انتشارات زرین کلک

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات زرین کلک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

110,000 93,270 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر نیلوفر

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر سبو

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر سبو

32,500 29,250 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات باران خرد

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات باران خرد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر چشمه

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر چشمه

110,000 77,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات آزرمیدخت

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات راه معاصر

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات راه معاصر

115,000 58,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جرج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جرج اورول

159,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات نیلوفر

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات نیلوفر

68,000 62,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جرج اورول نشر سبو

کتاب ۱۹۸۴ اثر جرج اورول نشر سبو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر نیلوفر

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر نیلوفر

68,000 67,200 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر آثار نور

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر آثار نور

31,690 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات اهوراقلم

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول انتشارات اهوراقلم

23,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر سبو

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر سبو

32,500 29,250 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۳ – ماجراهای آستریکس: رنه گوسینی وآلبرت اودرزو – René Goscinny & Albert Uderzo (۱۹۵۹)؛ اَستِریکس یک سری از کتاب‌های کمیک فرانسوی هستند که توسط رنه گوسینی داستان‌نویسی شده و توسط آلبرت اودرزو به تصویر درآمده‌اند. داستان‌های این مجموعه در دهکده‌ای از مردم گل که در مقابل اشغال رومی‌ها مبارزه می‌کنند روی می‌دهد.

 

کتاب آستریکس در سرزمین گل اثر گوسینی انتشارات سامر

کتاب آستریکس در سرزمین گل اثر گوسینی انتشارات سامر

50,000 49,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آستریکس در بازی های المپیک اثر رنه گوسینی

کتاب آستریکس در بازی های المپیک اثر رنه گوسینی

30,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آستریکس و تاج برگ سزار اثر رنه گوسینی انتشارات سامر

کتاب آستریکس و تاج برگ سزار اثر رنه گوسینی انتشارات سامر

30,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۴ – آوازه خوان طاس: اوژن یونسکو- Eugène Ionesco (۱۹۵۲)؛ نمایشنامۀ «آوازخوان طاس» از مهم ترین آثار اوژن یونسکوخالق آثاری چون «کرگدن»، «درس» و «تشنگی و گرسنگی» است. که در “یازده” صحنه بازی می شود و کاراکترهای آن عبارتند از: “آقا و خانم اسمیت”، “آقا و خانم مارتِن”، “مَری (خدمتکار)” و “آتش نشان”.

 

۲۵ – سه رساله در بارهٔ تئوری میل جنسی: زیگموند فروید – Sigmund Freud (۱۹۰۵)؛ این کتاب ارزشمند از فروید به سه مقوله ی اساسی می پردازد: انحرافات جنسی، مسئله ی جنسیت در کودکی و دوران بلوغ.

 

کتاب سه رساله درباره نظریه جنسی اثر زیگموند فروید

کتاب سه رساله درباره نظریه جنسی اثر زیگموند فروید

75,000 56,350 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۶ – L’Œuvre au noir پرتگاه (فرانسوی): مارگریت یورسنار – Marguerite Yourcenar (۱۹۶۸)؛ روایت داستان زندگی و مرگ زنو، پزشک، فیلسوف، دانشمند و کیمیاگر متولد بروژ در دوران رنسانس است.

 

۲۷ – لولیتا: ولادیمیر ناباکوف – Vladimir Nabokov (۱۹۵۵)؛ لولیتا رمانی است که عشق بیمارگونه هامبرت هامبرت یک استاد زبان به دختری ۱۲ ساله به نام دلورس هیز (ملقب به لولیتا) را روایت میکند. او پس از آنکه پدرخوانده لولیتا می‌شود با او وارد رابطه عاشقانه می‌شود. راوی داستان خود هامبرت است که از داخل زندان زندگی خود را برای هیات منصفه‌ای که بعداً با آنها مواجه خواهد شد شرح می‌دهد.

 

۲۸ – اولیس: جیمز جویس – James Joyce (۱۹۲۲)؛ داستان اولیس ریشه در اساطیر یونانی و به خصوص اودیسهٔ هومر، شکسپیر، عهد عتیق و عهد جدید دارد. اشارات تلمیحی و بینامتنیتی، نزدیکی فرم و محتوا و ساختار پیچیدهٔ روایی از مشخصه‌های بارز ارزشِ ادبی این اثر می‌باشد.

 

۲۹ – صحرای تاتارها: دینو بوتزاتی – Dino Buzzati (۱۹۴۰)؛ داستان درباره یک پادگان مرزی در نزدیکی صحرایی که در آن‌سویش قبایل تاتار همسایه قرار دارند است. سال‌هاست که همه افسران و سربازان منتظر حمله تاتارها هستند؛ اما عمر همه چه زود می‌گذرد…

 

۳۰ – سکه سازان: آندره ژید – André Gide (۱۹۲۵)؛ جعل کنندگان که در ترجمه های فارسی با عنوان”سکه سازان” ترجمه شده، رمانی است بلند و پیچیده که مجموعه‌ای از خانواده‌ها درگیرش هستند. برنار پسری که متوجه می‌شود نامشروع است، ونسان پسری که زن متاهلی را باردار کرده و گریخته …

 

۳۱ – سواره نظام روی بام: ژان ژیونو – Jean Giono (۱۹۵۱)؛ داستان افسری سواره نظام در ارتش ایتالیاست که میدان نبرد را ترک می کند و به فرانسه پناه می برد. اما در آن جا نیز بیماری وبا شایع است و در نتیجه، افسر فراری با رویدادهای ناگواری روبرو می شود…

 

۳۲ – Belle du Seigneur (فرانسوی): آلبر کوئن – Albert Cohen (۱۹۶۸)؛ در مورد عشق بین یک مقام یهودی سطح بالا و همسر پورتستان یکی از کارمندانش است…

 

۳۳ – صد سال تنهایی: گابریل گارسیا مارکز -Gabriel García Márquez (۱۹۶۷)؛ در این رمان به شرح زندگی شش نسل خانواده بوئندیا پرداخته شده‌است که نسل اول آن‌ها در دهکده‌ای به نام ماکوندو ساکن بودند.

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر آتیسا

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر آتیسا

160,000 70,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیامارکز انتشارات پرثوآ

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیامارکز انتشارات پرثوآ

80,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آتیسا

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آتیسا

168,000 140,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات درقلم

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات درقلم

249,000 85,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات کتاب پارس

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات کتاب پارس

158,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل‌ گارسیا مارکز انتشارات زرین‌کلک

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل‌ گارسیا مارکز انتشارات زرین‌کلک

160,000 84,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آفرینه

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آفرینه

248,000 88,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر امیرکبیر

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر امیرکبیر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات زرین کلک

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات زرین کلک

166,000 68,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آوای بی صدا

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آوای بی صدا

150,000 110,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

118,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آوای مهدیس

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آوای مهدیس

140,000 92,630 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آریابان

کتاب صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آریابان

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آراستگان

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آراستگان

125,000 87,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات کتاب سرای نیک

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات کتاب سرای نیک

195,000 136,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر سبو

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر سبو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر نیک فرجام

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نشر نیک فرجام

220,000 127,990 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز

220,000 99,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۴ – خشم و هیاهو: ویلیام فاکنر – William Faulkner (۱۹۲۹)؛ خصوصیت تکنیکی برجستهٔ خشم و هیاهو استفاده از چهار نگاه مختلف در روایت فروپاشی خانوادهٔ کامپسون است. از ذهن ناتوان بنجی به ذهن وسواسی کونتین و سپس حرکت به ذهن متفاوت یا بی‌اندازه وسواسی جیسون و در آخر نیز به سوی دنیای عینی دیلسی. به این ترتیب حرکت خواننده را در این رمان، حرکتی از ساده‌لوحی و معصومیت به سوی روشنگری فزاینده می‌یابیم.

 

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

49,950 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

75,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر نشر نیلوفر

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر نشر نیلوفر

98,000 86,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر نشر علمی فرهنگی

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر نشر علمی فرهنگی

58,000 50,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۵ – ترز دکرو: فرانسوا موریاک – François Mauriac (۱۹۲۷)؛ داستان به یادماندنی زنی جوان و ناموفق در ازدواج است که یأس و ناامیدی، او را به فکر ارتکاب قتل می اندازد.
۳۶ – زازی درمترو: ریمون کنو – Raymond Queneau (۱۹۵۹)؛ دختر بچه ده ساله‌ای به‌نام “زازی” (دومونگو) با مادرش به پاریس می‌آید تا در ۳۶ ساعتی که مادرش پیش دوستش است، در خانه “دائی گابریل” (نوآره) بماند. “زازی” می‌خواهد سوار مترو شود، اما…

 

۳۷ – آشفتگی احساسات: اشتفان تسوایگ – Stefan Zweig (۱۹۲۷)؛ شهرت تسوایگ بیشتر به خاطر رمان‌های کوتاه (به ویژه داستان شطرنج و آموک)، رمان‌های (وجدان بیدار، آشفتگی احساسات و دختر دفتر پستی) و چند زندگی‌نامه می‌باشد.

 

۳۸ – بر باد رفته: مارگارت میچل – Margaret Mitchell (۱۹۳۶)؛ داستان دختری به نام اسکارلت است، که در تمام داستان به دنبال عشقی می‌گردد که همواره در کنارش بوده ولی او قادر به درکش نبوده‌است. او سه بار ازدواج می‌کند …

 

کتاب رمان بر باد رفته دو جلدی اثر مارگارت میچل نشر آتیسا ( برباد رفته )

کتاب رمان بر باد رفته دو جلدی اثر مارگارت میچل نشر آتیسا ( برباد رفته )

348,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل - دو جلدی

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل - دو جلدی

380,000 197,340 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات آتیسا دو جلدی

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات آتیسا دو جلدی

318,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل نشر علمی فرهنگی دو جلدی

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل نشر علمی فرهنگی دو جلدی

400,000 349,900 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب برباد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات ناهید دو جلدی

کتاب برباد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات ناهید دو جلدی

280,000 235,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات آتیسا ۲ جلدی

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات آتیسا ۲ جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات کتاب پارسه

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات کتاب پارسه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات گویش نو

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات گویش نو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت مانرلین میچل نشر نوید ظهور ۳ جلدی

کتاب بر باد رفته اثر مارگارت مانرلین میچل نشر نوید ظهور ۳ جلدی

220,000 110,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب مارگارت میچل و تولد رمان بر باد رفته اثر پوران لشینی ابیان نشر نفیر

کتاب مارگارت میچل و تولد رمان بر باد رفته اثر پوران لشینی ابیان نشر نفیر

21,000 20,270 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۹ – معشوق خانم چترلی: دیوید هربرت لارنس –  D. H. Lawrence (۱۹۲۸)؛ عاشق لیدی چترلی رمانی از دی. اچ. لارنس است که اول این رمان به طور مخفیانه و زیرزمینی با کمک جوزپه اوریولی در سال ۱۹۲۸ در فلورانس ایتالیا به چاپ رسید.

 

۴۰ – کوه جادو: توماس مان – Thomas Mann (۱۹۲۴)؛ این به سبک ناتورالیسم یا همان طبیعت‌گرایی نوشته شده است، شخصیت اصلی کوه جادو میل به زندگی در طبیعت و مرگ دارد ولی اتفاقی بزرگ در ابعاد جنگ جهانی همه چیز را دست‌خوش تغییر می‌کند.

 

کتاب کوه جادو اثر توماس مان نشر نگاه

کتاب کوه جادو اثر توماس مان نشر نگاه

223,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب کوه جادو اثر توماس مان انتشارات نگاه

کتاب کوه جادو اثر توماس مان انتشارات نگاه

225,000 199,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

۴۱ – سلام برغم: فرانسواز ساگان – Françoise Sagan (۱۹۵۴)؛ کتاب بازگوی احساسات دختری ۱۷ ساله است که با پدر خود زندگی می کند و همچنین احساسات دو معشوقه پدرش را هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانشناسی تجزیه و تحلیل کرده است.

 

۴۲ – خاموشی دریا: ورکور(ژان برولر) – Vercors (۱۹۴۲)؛ رمانِ جذاب و سرشار از احساس و وقار، لبریز از درد و امید که نمونه‌ای از ادبیات مقاومت در کشور فرانسه می‌باشد.

 

۴۳ – La Vie mode d’emploi (فرانسوی): ژرژ پرک – Georges Perec (۱۹۷۸)؛ اگر اطلاعاتی از این کتاب دارید به ایمیل:mohammadi1760@gmail.com ارسال کنید.

 

۴۴ – درنده باسکرویل: آرتور کانن دویل – ) Arthur Conan Doyle ۱۹۰۱–۱۹۰۲)؛نام رمانی جنایی است به قلم سر آرتور کانن دویل که غالباً بهترین داستان بلند شرلوک هولمز نام گرفته.

 

۴۵ – زیر آفتاب شیطان: ژرژ برنانوس – Georges Bernanos (۱۹۲۶)؛ دونیسان کشیشی پرشور در روستا است. سعی در نجات روح دختری به نام موشت می‌کند که یکی از معشوق‌هایش را به قتل رسانده است…

 

۴۶ – گتسبی بزرگ: فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد – F. Scott Fitzgerald (۱۹۲۵)؛ اسکات فیتز جرالد در این کتاب خاطره‌ای جاویدان از هوس، هرزگی و تباهی و بی‌قیدی که همه و همه در ثروت نهفته است را روایت می‌کند…

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف اسکات فیتز جرالد

66,000 38,400 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتز جرالد نشر داریوش

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتز جرالد نشر داریوش

66,000 38,400 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

84,000 55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

84,000 55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

84,000 55,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد نشر ماهی

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد نشر ماهی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد نشر نیلوفر

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد نشر نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد

95,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر فرانسیس اسکات فیتس جرالد انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب گتسبی بزرگ اثر فرانسیس اسکات فیتس جرالد انتشارات علمی و فرهنگی

48,000 41,870 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد انتشارات نوید ظهور

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد انتشارات نوید ظهور

17,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتز جرالد انتشارات داریوش

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتز جرالد انتشارات داریوش

66,000 24,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۴۷ – شوخی: میلان کوندرا – Milan Kundera (۱۹۶۷)؛ در این رمان با روشنفکری مواجه هستیم که همه آرمان‌هایش را از دست داده و خیلی طول می‌کشد که خودش هم این را بفهمد که آرمان‌هایش از درون پوچ و تهی بوده‌اند.

 

کتاب شوخی اثر میلان کوندرا انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

کتاب شوخی اثر میلان کوندرا انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

150,000 124,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

۴۸ – تحقیر: آلبرتو موراویا – Alberto Moravia (۱۹۵۴)؛ این کتاب به صیغه اول شخص نوشته شده است. مولتنی، روشنفکری از اهالی رم، دوران کوتاه زندگی زناشویی خود را شرح می‌دهد. در وقت ازدواج مرد فقیری بود و مدت دو سال،‌ با عشقی دوجانبه، ‌خوشبخت زندگی کرد. سپس در وقتی که دولت و ثروت به او روی آورده …

 

۴۹ – قتل راجر آکروید: آگاتا کریستی – Agatha Christie (۱۹۲۶)؛ جنایت در یک روستای دورافتاده‌ی انگلیسی و در محیطی نیمه اشرافی رخ می‌دهد. راجر آکروید در اتاق کارش به قتل می‌رسد و …

 

۵۰ – نادیا: آندره برتون – André Breton (۱۹۲۸)؛ یکی از مشهودترین کارهای جنبش سورئالیستی فرانسه‌است، این رمان با یک سؤال شروع می‌شود «من کی هستم؟».

 

۱۰۰ کتاب برتر قرن بیستم به انتخاب نشریه لوموند(بخش دوم)

  • نحوه نمایش محصول ها
کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

120,000 46,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

225,000 78,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید
0
error: Content is protected !!